Abordarea noastră

 • Evaluarea nivelului de securitate al obiectivelor și propunerea de soluții privind implementarea sistemelor de protecție și alarmare împotriva efracției, a sistemelor CCTV, celor de detecție la incendiu și de control acces, etc;
 • Activități de control, analiză și evaluare a modului în care se respectă măsurile de securitate fizică, situații de urgență și securitate în muncă adoptate;
 • Investigarea incidentelor de securitate;
 • Efectuarea de simulări privind situațiile de urgență în baza unor scenarii bine definite;
 • Stabilirea tematicii activităților de instruire și educație preventivă în domeniul securității fizice, situațiilor de urgență și securității în muncă;
 • Întocmirea rapoartelor de analiză a riscului la securitatea fizică;
 • Întocmirea documentațiilor privind situațiile de urgență și securitatea în muncă. Euroclas Consulting are în echipă evaluatori autorizați, înregistrați în Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică, cu experiență în domeniu, care pot întocmi o analiză de risc obiectivă și eficientă, conformă cu realitatea și care să respecte prevederile legale.

Siguranța personală transcende siguranța fizică, teama de a fi agresat, și face apel la siguranța financiară (un venit minim garantat, un plan de pensii decent), siguranța locului de muncă, siguranța care-ți permite acel confort psihic necesar funcționării eficiente, eliberat de angoasele traiului de zi cu zi.

Ierarhia nevoilor umane

 • Nevoi fiziologice
 • Nevoia de siguranță
 • Nevoia de dragoste și apartenență
 • Nevoie de autorespect
 • Nevoia de autorealizare

Doriți o analiză de risc la securitatea fizică?