Firmele, obligate să-și facă analiză de risc la securitatea fizică. De la 1 ianuarie 2016, amenzi de până la 10.000 de lei

Până la 1 ianuarie 2016, toate firmele din România care dețin bunuri sau valori, precum și cele care operează cu numerar vor trebui să-și facă o analiză a riscurilor de securitate. În lipsa acestei analize, care poate fi realizată numai de auditori acreditați, ele vor primi amenzi de până la 10.000 de lei.

Obligativitatea analizei de risc la securitate fizică a apărut o dată cu intrarea în vigoare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 301/2012, care a aprobat normele de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

În octombrie 2014, prevederile acestei HG au fost prorogate până la 1 ianuarie 2016 pentru firmele înființate până la data de 16 iunie 2012. În schimb, cele înființate începând cu data de 17 iunie 2012 au avut ca termen limită de realizare a unei analize de risc data de 1 ianuarie 2015.

Analiza de risc la securitatea fizică este obligatorie pentru toate firmele care dețin bunuri sau valori ori care tranzacționează numerar, fie ele societăți în nume colectiv, societăți în comandită simplă, societăți pe acțiuni, societăți în comandită pe acțiuni sau societăți cu răspundere limitată.

Totodată, pe lângă firme, sunt obligate să aibă o astfel de analiză de risc și ministerele, celeltalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, regiile autonome, companiile și societățile naționale, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, precum și orice alte organizații care dețin bunuri sau valori.

Conform legii, analiza de risc trebuie să fie efectuată de un evaluator de risc la securitatea fizică. Acesta trebuie să fie înscris în RNERSF – Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică. Reglementările în vigoare nu prevăd un preț fix pe care îl poate cere un evaluator pentru realizarea unei astfel de analize.

Printre agenții economicii care trebuie să efectueze o o analiză de risc de securitate se numără:

– Băncile;

– Instituțiile financiare nebancare;

– Casele de schimb valutar;

– Casele de amanet;

– Unitățile poștale;

– Stațiile de comercializare carburanți;

– Spațiile comerciale cu o suprafață mai mare de 500 mp;

– Sălile destinate jocurilor de noroc;

– Casieriile furnizorilor de utilități;

– Automatele de tranzacții cu numerar din afara sediilor bancare;

– Centrele de procesare a numerarului.

– Magazinele de arme și muniții.

Analiza de risc la securitatea fizică se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină măsurile necesare pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

Citiți mai mult pe Ziarul UnireaLasă un răspuns